Sigurni prostori za žensko preduzetništvo

Jul 24, 2017 |

U utorak 18. jula 2017. godine u Impact Hub Belgrade održan je interesantan panel na temu sigurnih prostora za žensko preduzetništvo. Panel je vodila Tatjana Obradović Tošić (Mena Group doo), a učestvovale su Zvjezdana Crnogorac VIA Academica i Biljana Stefanović mentorka u Venture Growth programu Impact HUB-a .

Ideja o sigurnim prostorima za žensko preduzetništvo nastala je iz potrebe da se preduzetnicama omogući ravnopravan pristup resursima u odnosu na muškarce.

Pokazalo se, kroz rad sa preduzetnicama širom sveta, da je način rada, funkcionisanja, pristupa preduzetništvu drugačiji kod žena nego kod muškaraca, a pristupi različitim vrstama resursa su u velikoj meri smanjeni kada je preduzetništvo žena u pitanju – od kapitala do ljudi.

Takođe se pokazalo da je ekonomska dobit i potencijal preduzeća koje vode žene veliki, i da su preduzetnice resurs koji je u većini država na svetu nedovoljno podstican. Iz svega toga, nikla je potreba da razmišljamo o sigurnim prostorima u Srbiji u kojima se žensko preduzetništvo može razvijati.

Panel je imao za cilj da prezentuje jedan od prostora koji su Zvjezdana (u ulozi preduzetnice) i Biljana (u ulozi mentorke) imale priliku da iskoriste, a koji je dobar model podsticanja razvoja ženskih biznisa, ali i da otvori prostor za diskusiju o ovoj.

Panel-Impact-Hub-Facebook-Ženski-Poslovni-Kutak-min

Povezivanje i upoznavanje preduzetnica među sobom je važno

Na NextGen Women Entrepreneurs Week-u u Švajcarskoj, obe panelistikinje su imale prilike da upoznaju preduzetnice i mentorke iz drugih zemalja.

Povezivanje i upoznavanje drugih preduzetnica je važno zbog deljenja znanja i iskustva, ali i zbog sagledavanja svojih mogućnosti i kapaciteta.

Zvjezdana je istakla da joj je bilo veoma važno što je upoznala preduzetnice iz Beograda, koje nije znala od ranije, ali isto tako i preduzetnice iz Čilea i Vijetnama i da je mnogo naučila od svih njih.

Ovakvi prostori su važni zato što nam otvaraju prostor za pristup novim resursima – kao što su znanja, ljudi ili potencijalni poslovni partneri iz drugih zemalja do kojih ne biste mogli doći na drugi način.

Biljana je sa druge strane istakla da je veoma važno upravo to sagledavanje uloge mentora jer su oni ti koji mogu da daju preduzetnicama vetar u leđa, podrže ih i osveste njihove mogućnosti.

Mentorke su imale jedinstvenu priliku da se vide, upoznaju i razmene svoja znanja i iskustva, što je važno za unapređivanje mentorskih praksi.
Namecheap.com

Solidarnost među preduzetnicama postoji i od izuzetne je važnosti

Kada govorimo o sigurnim prostorima za žene, oni automatski podrazumevaju kreiranje sistema podrške. Iako postoji opšti diskurs o nesolidarnosti među ženama, ovakve inciijative (i ne samo one) pokazuju upravo suprotno.

Zvjezdana je govorila o tome koliko joj je značilo da na jednoj od radionica bude u grupi sa veoma uspešnim preduzetnicama iz Vijetnama. Navela je da su one bile neverovatno otvorene za pitanja, pomoć, savete, iako je i njima bio potreban prostor za razvoj sopstvene ideje tokom kampa.

Takođe, nije bilo važno koje veličine je vaš biznis. Svaka je mogla da ponudi ili potraži savet, podršku ili pomoć za određene sfere sopstevnog biznisa. Zvjezdana je tokom panela istakla da je za razliku od opšteg očekivanja da će u takvom jednom kampu biti kompetitivnosti, njega uopšte nije bilo.

Zajedno sa publikom se razgovaralo o tome kako i na koji način razvijamo solidarnost jedna sa drugom, šta na to utiče i koliko je sama solidarnost deo mentaliteta, a koliko u stvari deo učenja kroz odrastanje i medije.

impact hub-ženski poslovni kutak

Siguran prostor pruža podršku razvoju ženskih biznisa

Pored prostora za zajednički rad, sigurni prostori podrazumevaju i online i offline mesta na kojima preduzetnice mogu dobiti podršku, energiju i mogućnosti za razvoj biznisa.

Panelistkinje su govorile o tome koliko različiti prostori u kojima radimo, a specifično coworking prostori, mogu biti tačka podsticaja i mogućnosti. Izbor zavisi od tipa biznisa, ali se u njihovoj praksi pokazalo da pojedini prostori otvaraju mogućnosti za podršku širem dijapazonu biznisa, i da se onda veći broj preduzetnica može pronaći u tome.

Takođe, prostori kao što je Impact Hub, omogućavaju da imate pristup informacijama, ljudima i programima, kao što je ovaj boot camp, kojima inače ne biste mogli da pristupite. Posebna vrednost ovih programa je što su u najvećoj meri besplatni, a za pojedine programe su potrebna minimalna ulaganja koja vam se višestruko vrate.

Tatjana je prezentovala neke od programa koje Impact Hub nudi potencijalnim i postojećim preduzetnicama i specifično istakla da je u procesu razvoja program mastermind grupa za preduzetnice, o kome će više biti govora u narednim mesecima.

Siguran prostor može biti inicijativa kao što je panel

Već sam panel postao je siguran prostor da iskažemo svoje priče, ali i da dobijemo korisne informacije od drugih žena. Potencijalne preduzetnice su iznele niz primera u kojima su opisale prepreke na koje su naišle u svom razvoju ideje – od nerazumevanja roditelja, preko nedovoljno dostupnih informacija o državnim programima, pa do različitih ukorenjenih negativnih praksi.

Takođe, pojedine su imale specifična pitanja vezana za rad sa potencijalnim klijentima, naročito vezano za naplatu usluga. Na odgovor se nije čekalo.

Postojeće preduzetnice su preuzimale prostor i davale detaljne savete šta i kako treba raditi.

Pojedine preduzetnice su ohrabrivale preduzetničke incijative žena i govorile o tome da moramo biti uporne u pronalaženju pravog puta, odnosno svog puta. Govorile su o tome da ne smemo sebe sabotirati negativnim unutrašnjim govorom, ali i da je mentorska podrška jedna od ključnih stvari koje nas mogu pogurati na tom putu i držati odgovornima prema sebi.

Razgovor sa publikom je doneo i nove perspektive vezane za to kroz šta preduzetnice prolaze, ali šta nam to nude državni programi podrške ženskom preduzetništvu.

Prezentovane su i mogućnosti koje platforma Ženski poslovni kutak pruža i kome je namenjena.

Pridruži nam se na Facebook-u u grupi za žene preduzetnice

Zbog toga će se paneli vezani za teme „žene za preduzetništvo“ i „žene u preduzetništvu“ nastaviti svakog meseca u Impact Hub-u.

Važno nam je da ovi paneli budu usmereni na vaša pitanja i specifične potrebe.

U komentarima ispod teksta, možete nam pisati o čemu biste voleli da slušate na ovim panelima ili preporučiti neku preduzetnicu kao panelistkinju. 🙂

Celokupan panel možete trenutno pogledati na ŽPK Facebook stranici, a biće dostupan i na Impact Hub Youtube kanalu.

Tatjana Obradović Tošić

Co-owner and director at Mena Group ltd, consultancy company based in Nis (www.menagroup.org). Consultant and trainer in gender mainstreaming, gender analysis and gender and media. Trainer on discrimination and rights-based approach. Proficient use of result-based project management strategies and tools. Passionate about equality, planners and coffee. From time to time blogging on www.sheasobject.wordpress.com.

Pogledaj sve postove ovog autora