Uslovi korišcenja

Internet portal www.zenskiposlovnikutak.com (u daljem tekstu ŽPK) je namenjen isključivo vašem ličnom, nekomercijalnom korišćenju. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima sadržaja internet portala ŽPK bez dozvole, uključujući preoblikovanje sadržaja i objavljivanje na drugim sajtovima, ili “preslikavanje” početne strane portala, strana sa rezultatima pretraživanja, niti bilo koje druge strane sajta na nekom drugom sajtu.  Ukoliko servise portala „Ženski Poslovni Kutak“ želite da upotrebite u komercijalne svrhe, za to je neophodno unapred sklopiti poseban ugovor pre početka komercijalnog korišćenja. Kontaktirajte nas radi više informacija.

Promene uslova korišćenja portala “Ženski Poslovni Kutak”

ŽPK može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja povremeno menjamo, bez najave. Molimo vas da s vremena na vreme posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama

Poricanje garancija

ŽPK ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na ŽPK. ŽPK nije odgovorna za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. ŽPK ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću ŽPK.

Svi sadržaji, informacije i proizvodi koji se pojavljuju u okviru portala ŽPK dostupni su “onakvi kakvi su”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. ŽPK se odriče svih izraženih, podrazumevanih ili popisanih garancija. Uključujući, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Ne garantujemo sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse ŽPK. Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću ŽPK portala ili linkova, reklama na njemu, kao ni za bilo kakve informacije ili savete do kojih se došlo pomoću ŽPK portala.

Korišćenjem ŽPK portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih se došli pomoću ŽPK portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar, i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog sadržaja do kojih ste došli pomoću ŽPK portala.

Ograničenje odgovornosti

Ni pod kakvim okolnostima ŽPK neće biti odgovorna nijednom korisniku, u smislu njenog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na sadržaje ŽPK. Na zahteve koji proizilaze iz ovog ugovora ili su tema ugovora primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu. Bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar), ili na drugi način (čak i ako je ŽPK obaveštena o mogućnosti nastanka takvih šteta) ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog ili nepravilnog korišćenja ŽPK ili oslanjanja na ŽPK, zbog nemogućnosti da se koriste servisi ŽPK, ili zbog prekida, obustavljanja, ili okončanja rada servisa ŽPK (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice). Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na ŽPK portalu. Ograničenje odgovornosti takođe se odosi na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje ŽPK portala. Takvo ograničenje odgovornosti dalje se odnosi i na sve informacije, usluge, i proizvode koji se pojavljuju na ŽPK portalu, ili su na bilo koji način povezani sa ŽPK portalom.

Ni pod kojim okolnostima ŽPK nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnja trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.